Profil účastníka

Enrico

Moje meno je Enrico Úradník. Je mi 18 rokov a študujem na osemročnom gymnáziu
A. Radlinského v Dolnom Kubíne. O súťaži som sa dozvedel prostredníctvom nášho pána
riaditeľa, ktorý mi poslal link na vašu Expedíciu, nakoľko vie o mojich záujmoch z oblasti
výskumu a vývoja, ktorá je mojou vášňou a záľubou. V domácom prostredí sa snažím
vymýšľať rôzne projekty, ktoré sa mi zdajú zaujímavé a to hlavne z oblasti fyziky a chémie.