Profil účastníka

Lukáš

Od raného detstva som bol fascinovaný fyzikou. Ako plynul čas sa tento môj záujem zameral na aerospace.
Začal som navštevovať mnoho fyzikálnych krúžkov na rôznych školách.
Hoci som sa primárne nikdy nezameriaval na kompetitívnu fyziku, zúčastnil som sa mnohých súťaží
(ufo.fks.sk, Náboj Junior, Náboj, FKS, SAB Aerospace Challenge, Fyzikálna Olympiáda).
Rád by som získal konkrétne skúsenosti z oblasti, niečo nové sa naučil a posnažil sa postúpiť do finále.